Tamil News | Online Tamil News | TamilNews| Tamil Portal | TamilNews | Tamil News

Tamilwin Latest News: “இன்று வழமைக்கு திரும்புகிறது ...” plus 9 more

Tamilwin Latest News: “இன்று வழமைக்கு திரும்புகிறது ...” plus 9 more

Link to Lankasri

இன்று வழமைக்கு திரும்புகிறது ...

Posted: 05 Apr 2017 06:38 PM PDT

இன்று வழமைக்கு திரும்புகிறது கட்டுநாயக்க.

அமைச்சர் பௌசிக்கு எதிராக வழக்கு! ...

Posted: 05 Apr 2017 06:13 PM PDT

அமைச்சர் பௌசிக்கு எதிராக வழக்கு! காரணம் என்ன?

ஐரோப்பிய நாட்டு பிரஜைகள் ...

Posted: 05 Apr 2017 06:07 PM PDT

ஐரோப்பிய நாட்டு பிரஜைகள் பிரித்தானியாவுக்கு சுதந்திரமாக செல்ல.

மணமகனுக்கு 75 மணமகளுக்கு 65! அமைச்சர் ...

Posted: 05 Apr 2017 05:04 PM PDT

மணமகனுக்கு 75 மணமகளுக்கு 65! அமைச்சர் செய்து வைத்த வினோத.

நாட்டு மக்களின் வாழ்க்கைச் செலவை ...

Posted: 05 Apr 2017 04:42 PM PDT

நாட்டு மக்களின் வாழ்க்கைச் செலவை கட்டுப்படுத்த அரசாங்கம்.

மாணவியை துஷ்பிரயோகத்திற்குட்படுத� ...

Posted: 05 Apr 2017 04:33 PM PDT

மாணவியை துஷ்பிரயோகத்திற்குட்படுத்திய ஆசிரியருக்கு 20 வருட கடூழிய.

வங்கி அட்டையை திருடி 15 முறை ...

Posted: 05 Apr 2017 04:25 PM PDT

வங்கி அட்டையை திருடி 15 முறை கொள்ளையடித்த பெண்

ஜனாதிபதி கையால் தாதியருக்கு ...

Posted: 05 Apr 2017 02:00 PM PDT

ஜனாதிபதி கையால் தாதியருக்கு கிடைத்த கௌரவம்

தூங்கினால் சம்பளம் 16,000 யூரோக்கள்! ...

Posted: 05 Apr 2017 01:31 PM PDT

எந்த வேலையும் செய்யாமல் 3 மாதங்களுக்கு தூங்கினால் 16,000 யூரோக்கள்( இலங்கை மதிப்பில் 25 லட்சம்) சம்பளம் அளிக்கப்படும் என பிரான்ஸ் விண்வெளி ஆராய்ச்சியாளர்கள் புதிய அறிவிப்பை.

போராட்டம் நடாத்திவரும் தமிழ் ...

Posted: 05 Apr 2017 01:25 PM PDT

போராட்டம் நடாத்திவரும் தமிழ் மக்களை சந்தித்த NFGG


Post Comment


Copyright 2012 Ujiladevi NEWS™ All rights reserved Designed by Ujiladevi NEWS™