Tamil News | Online Tamil News | TamilNews| Tamil Portal | TamilNews | Tamil News

4TamilMedia செய்திகள்

4TamilMedia செய்திகள்

Link to 4TamilMedia News

இலங்கை முன்னோக்கி செல்ல வேண்டுமாயின், தமிழ் மக்களின் பிரச்சினை தீர்க்கப்பட வேண்டும்: இரா.சம்பந்தன்

Posted: 04 Sep 2017 05:23 PM PDT

இலங்கை பொருளாதாரம் உள்ளிட்ட விடயங்களில் முன்னோக்கி செல்ல வேண்டுமாயின், தமிழ் மக்களின் பிரச்சினைகள் தீர்க்கப்பட வேண்டும் என்று தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பின் தலைவரும் எதிர்க்கட்சித் ...

கருக்கலைப்பினை சட்டபூர்வமாக்குவதற்கு கத்தோலிக்க ஆயர் பேரவை எதிர்ப்பு!

Posted: 04 Sep 2017 05:12 PM PDT

இலங்கையில் கருக்கலைப்பை சட்டபூர்வமாக்குவதற்கு அரசாங்கம் மேற்கொள்ளும் நடவடிக்கைகளை இலங்கை கத்தோலிக்க ஆயர் பேரவை கண்டித்துள்ளது. Post Comment


Copyright 2012 Ujiladevi NEWS™ All rights reserved Designed by Ujiladevi NEWS™